You are currently viewing Guidning i Enköping stad och parker.
Enköpings museum

Guidning i Enköping stad och parker.

Guiderna Elisabet och Eva tar dig med på en spännande, informativ och lustfylld promenad i de centrala delarna av Enköping. Berättelsen om Enköpings berömda parker och stadens långa, spännande historia varvas. Promenaden går genom de äldre delarna där stan växte fram under tidig medeltid, Eva berättar om hur människor levde här från medeltid och framåt och om hur staden utvecklades på grund av handel, klosterverksamhet, pepparrotsodling och hur Enköping sattes på kartan på grund av en skiftnyckel.
Elisabet berättar historien om hur en innovativ stadsträdgårdsmästare kom till stan, startade och drev igenom den omdaning som idag har blivit Enköpings stora turistattraktion. Hon berättar om hur perenner, buskar, träd och lökväxter kombineras för att skapa olika rum och miljöer. Om hur perenna växter används i stora ytor överallt i staden, i parker, i rondeller, i refuger, längs gator och på torg.
Promenaden är 1½ km, går i lugn takt och avslutas i Drömparken. Start på Kaplanen intill Pepparrotsstadens Trädgård & Hantverk och Enköpings museum och turistinformation. Anmälan elisabet@pepparrotsstaden.se eller 070-831 03 81 eller via bokafunktionen. Avgift 150 kronor/person, betalas på plats kontant eller med swish. Välkommen!

Drömparken juli

Datum 10/6 och 13/7. Start klockan 11.00 vid Kaplanen.

Välkommen önskar Elisabet Lind och Eva Wrede

Eva Wrede
Eva Wrede
Elisabet Lind
Elisabet Lind
Fjärdhundraland
www.fjardhundraland.se
Medlem i Fjärdhundraland

Leave a Reply